Khuyến mãi

Viễn thông quân đội vì một tương lai đất nước. Adsl Viettel khuyến mãi hỗ trợ giảm phí lắp đặt và cước sử dụng hàng tháng cho các bạn sinh viên. Bạn là sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học. Các bạn sẽ được giảm phí hòa mạng và phí dùng hàng tháng. Để biết thêm...
47961196.png 92579156.png 88757027.png